در بسیاری از فضاهای صنعتی و کارگاهی ذهمواره کمبود جهت انبار اقلام تولیدی و یا فضای موجود برای گسترش فضای صنعتی مورد توجه بوده ذاست.
با اسپیس فریم می توان هرگونه فضای بایر و بدون استفاده را بصورت بهینه طراحی و مسقف نمود.
اسپیس فریم می تواند با اجرای طرح های متناسب و مستحکم فضاهای صنعتی موقت و یا دایمی بسیار مناسبی را برای صنعتگران ایجادکند.و
اسپیس فریم به دلیل دارا بودن ساختاری مقاوم قابل استفاده برای فضاهای انبارداری و صنعتی می باشد.
با کاور کردن سازه های فلزی اسپیس فریم توسط متریال های مقاوم همچون پلی کربنات و ساندویچ پانل می توان با هزینه های بسیار حداقلی با کیفیتی بسیار باورنکردنی فضای بسیار بسیار مناسبی جهت امور صنعتی و تولیدی ایجاد کرد.
سوله های صنعتی پیش ساخته توسط اسپیس فریم بدون ایجاد محدودیت قابلیت هرگونه فعالیت صنعتی را ایجاد می کند.

پاسخی بگذارید