پروژه دو

طرح نوار کنار شبکه ای

معمولاً طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده، بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد، چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است

10مهر 1393

تاریخ

طراحی نام تجاری

دسته بندی

آرایشگاه تهران

مشتری

عکاسی، فتوشاپ، تصویرگر

مهارت