سقف سوله های دو شیب به صورت شیروانی بوده و به همین جهت دارای زاویه شیب بسیار بالا و آبریز مناسبی ی باشد. در ساخت سالن های نمایشگاهی دو شیب اسپیس فریم ، هیچگونه محدودیتی در ارتفاع و طول و عرض وجود ندارد.
اسپیس فریم به دلیل دارا بودن تکنیک تقسیم بار به راحتی می تواند بارهای وارده را در طول و عرض سازه تقسیم کند.
سالن های دوشیب ساخته شده با اسپیس فریم دارای دو راهرو و چهار ردیف غرفه و بدون محدودیت در طول سوله می باشند. چادر به کار رفته در سالن های اسپیس فریم احداث شده توسط اسپیس کاران تماما ضد آب بوده و هرگونه نگرانی از بابت فصول سرما و بارش های فصلی را کاملا بر طرف می کند. مجریان نمایشگاهی اجاره اسپیس فریم و به طور کلی اجاره سالن نمایشگاهی خود را به علت مرقوم به صرفه بودن آن به خرید اسپیس فریم ترجیح می دهند ، هرچند برخی دیگر از مجریان نمایشگاهی به علت داشتن فضای انبارداری اقدام به خرید اسپیس فریم می کنند که چندین و چند مرتبه از آن می توانند استفاده کنند.

پاسخی بگذارید